SLOVENSKÉ VERTEBROLOGICKÉ SYMPÓZIUM

10. - 11. 11. 2023, Congress Hotel Centrum, Košice

Informácie

ORGANIZÁTOR

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UNLP Košice
UNLP
SS FBLR pri SLS

SPOLUORGANIZÁTOR

Regionálna lekárska komora
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

PREZIDENT SYMPÓZIA

MUDr. Miriam Dziaková, PhD.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

MUDr. Miriam Dziaková, PhD.
MUDr. Ivana Baraníková
MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH
doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.
doc. MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD.
doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.
MUDr. Piotr Pedowski
MUDr. Katarína Novická
Bc. Slavomíra Šestáková
Mgr. Kornélia Adamová
Mgr. Marianna Palšová

HLAVNÉ TÉMY

Funkčné poruchy pohybového aparátu
Význam operačnej liečby vertebrogenných ochorení
Nové postupy v liečbe vertebrogenných ochorení

DÁTUM, MIESTO A FORMA KONANIA

10. – 11. 11. 2023 Congress Hotel Centrum, Košice, prezenčne

JAZYKY PODUJATIA

slovenský, český

POZNÁMKY PRE PREDNÁŠAJÚCICH

Trvanie prednášok: 10 minút (podľa rozhodnutia vedeckého výboru)

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM

10. 11. 2023 - piatok8.30 - 18.00 Odborný program
11. 11. 2023 - sobota8.30 - 13.00 Odborný program

WORKSHOPY PRE ÚČASTNÍKOV

Poplatok: 15,- Eur
Kapacita: 20 lekárov / workshop

10.11. 23 12:30 - 13:30 MUDr. P. Škvara: Funkčné poruchy TMK

10.11. 23 13:30 - 14:30 MUDr. Ľ. Želinský, PhD.: Funkčné poruchy v oblasti panvy

11.11. 23   7:30 -   9:00 MUDr. Ľ. Želinský, PhD.: Funkčná RTG diagnostika vo vertebrológii 

11.11. 23 11:40 - 12:40 MUDr. F. Golla : Hlavové kĺby, zreťazenia, klinika 

11.11. 23 12:40 - 13:40 MUDr. J. Gabrhel, PhD.: Infiltračné techniky v liečbe vybraných oblastí pohybového aparátu a myosfasciálnych štruktúr - workshop len PRE LEKÁROV 

11.11. 23 13:40 - 14:40 MUDr. B. Jancová: Infiltračné techniky v liečbe spúšťových bodov vybraných svalov - workshop len PRE LEKÁROV 

Poplatky za workshopy je potrebné uhradiť na mieste pri registrácii, v hotovosti alebo kartou.
Účasť na workshope je podmienená úhradou registračného poplatku!
ONLINE registrácia na workshopy bola uzatvorená. Registrácia na mieste bude možná v prípade voľnej kapacity. Informujte sa pri registračnom pulte.

REGISTRÁCIU, ORGANIZÁCIU A UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE

Progress CA, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice
Bc. Ivana Čižmárová
Mobil: +421 905 674 562
e-mail: ivana.cizmarova@progress.eu.sk

REGISTRÁCIA A REGISTRAČNÉ POPLATKY

online na: www.svs2023.sk

na mieste:

10. 11. 20237:30 – 17:00
11. 11. 20238:00 – 11:00
Registračný poplatok pre účastníkov
              do 13.10.2023             
od 13.10.2023 a na mieste
Lekári, sestry - nečlen, fyzioterapeuti - pasívna účasť
80,- EUR
100,- EUR
Sestry - člen SKSaPA - pasívna účasť
40,- EUR50,- EUR
Aktívna účasť - prvý autor
bez poplatku
bez poplatku

Registračný poplatok zahŕňa vstup na odborné prednášky, kongresové materiály a občerstvenie počas prestávok. Registrácia je podmienená úhradou registračného poplatku.
Prihlasovanie online na pasívnu účasť bude ukončené 28.10.2023.
Odporúčame registráciu vopred. Kapacita kongresovej sály je obmedzená.
V prípade naplnenia kapacity, registrácia na mieste nebude možná. Uhradený registračný poplatok je nenávratný.

Termín registrácie aktívnej účasti je najneskôr do 13. 10. 2023.
Registrácia a odovzdanie abstraktov je možná iba prostredníctvom online systému na webovej stránke www.svs2023.sk v záložke aktívna účasť.

SPÔSOB PLATBY

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok
www.svs2023.sk Vám bude e-mailom zaslaná faktúra, na základe
ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok a ostatné objednané služby
• Vo všetkých prípadoch platby Vás prosíme o zaslanie prihlášky/on-line registráciu
• Telefonické prihlásenie na podujatie nebude akceptované

POKYNY PRE NAPÍSANIE ABSTRAKTOV

Štruktúra abstraktu:
NÁZOV PRÁCE, autor(i), pracovisko(á),
Maximálny rozsah 250 slov. Formát: MS Office - Word, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1. Definitívne zaradenie do programu prednášok si vyhradzuje programový výbor podujatia. Informácia o zaradení Vášho abstraktu do odborného programu Vám bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu.
Garanti a prednášajúci sú povinní deklarovať konflikt záujmu priamo vo svojej prednáške.
Neuvedenie konfliktu záujmov môže byť dôvodom na spätné zamietnutie pridelenia kreditov za prednášku.

STRAVOVANIE

10. 11. 2023 Obed 15,- EUR, Spoločenská večera 50,- EUR
11. 11. 2023  Obed 15,- EUR

Uhradené poplatky za stravu sú nenávratné. Upozorňujeme, že v prípade neuhradenia poplatkov za stravu do 20.10. 2023, Vám strava nebude zabezpečená.

UBYTOVANIE

Zabezpečuje Progress CA, s.r.o.


Jednolôžková izba
Dvojôžková izba
Hotel Centrum***
83,- EUR
99,- EUR
Hotel Hilton****
149,- EUR
176,- EUR

Uvádzané ceny sú vrátane raňajok formou bufetu a platnej sadzby DPH.
Mestský poplatok 2.50 EUR/osobu/noc nie je zahrnutý v cene ubytovania.
Termín rezervácie ubytovania je najneskôr do:
Ubytovanie je možné od 9. 11. – 11. 11. 2023

Ubytovanie je možné stornovať do 13.10.2023. Po tomto termíne platí na uzbytovanie 100% storno poplatok.  

Prosíme Vás, aby ste objednané ubytovanie uhradili najneskôr do 13.10.2023, inak Vám bude rezervácia zrušená.

KREDITY

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME.
Registrovaní účastníci dostanú potvrdenie o účasti v posledný deň podujatia.